کلیه حقوق مالکیت مادی و معنوی فیلم‌های بارگذاری شده در این سامانه منحصراً متعلق به موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان است. هر گونه نشر بخش یا تمام مطالب موجود در این سامانه بدون کسب اجازه از موسسه در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، تخلف محسوب شده و برابر ماده 23 قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان قابل پیگرد قانونی است.

 

ورود